KRT


Nabízíme:
  • 1x  za měsíc výlet nebo motivační vycházku v blízkosti města pro rodiče s malými dětmi
  • 1x za měsíc výlet nebo akci určené spíše dětem školním
  • Po dohodě bude k dispozici i klubovna oddílu v budově Orlovny
Rodiče jsou na všech těchto akcích vítáni, i když jejich účast není bezpodmínečně nutná.

Turistická stránka akcí bude obohacena herním programem připravených a provedených za pomoci členů oddílu i ochotných rodičů

Vítána je i jejich účast na přípravě námětů a tras. Trasy akcí budou od 2 do 12 Km podle zaměření na věk dětí.

Plánované akce:
  • Viz roční plán činnosti
Zájemci se mohou přihlásit kdykoliv v sekci kontakt u hlavní vedoucí. Bližší informace se objeví na hlavní stránce nejpozději ve středu před akcí.