14. 1. Parkohraní s ledňáčkem (informace pro oddílové děti)

Sejdeme se u „rotundy“ v Šimkových sadech v 9.50 hod.
a společně půjdeme po trase vycházky určené pro veřejnost i naše děti, které budou částečně pomáhat i s organizací. Jen obsluha stanovišť půjde o něco napřed.  Program po vycházce bude pokračovat na místě větší hrou pro členy oddílu v parku nebo v případě velmi špatného počasí v klubovně deskovými a jinými hrami. Ukončení plánujeme na 14 hod.

Oblečení jako na zimní výpravu, KPZ bude nutné.

Zavítali jste sem z řad veřejnosti? Informace pro Vás naleznete zde