17. 12. Vánoční vycházka (informace pro rodiče a zájemce)

TOM Pěšinky a Ostříži zve rodiče a malé sourozence, přátele oddílu a další lidi dobré vůle na

VÁNOČNÍ VYCHÁZKU
do novohradeckého lesa


Sejdeme se v sobotu 17. 12. 2016 v 15.30 hod. 
na stanici trolejbusu č. 2, u kostela 
na Novém Hradci Králové. Kromě sváteční 
nálady, dobrého oblečení a obuvi s sebou 
vezměte svíčku  a případně baterku.
Menší děti přijdou  v doprovodu rodičů.Za program a bezpečnost odpovídá vedení TOM 
vedoucí: V. Hušková tel.  776 627 336