10. nebo 11. 2. Schůzka rodičů

Milí rodičové,
ve dnech 10. a 11. 2. proběhne schůzka rodičů v 18:00 (hned po družinovce) v klubovně. Kromě informací o následujícím programu dojde řeč i na tábor. Také se bude platit členský příspěvek, který na rok 2015 činní opět 1000,-Kč. Je v něm zahrnuta účast na všech akcí vyjma tábora. Po dohodě lze zaslat na účet. Budeme rádi, když si na nás v jednom ze dvou termínů uděláte čas. Schůzky jsou totožné a účast stačí jen jeden ze dnů