PaO Vám do nového roku přeje vše nejlepší!

Všechno je tvoje,
kam se smíš podívat,
a na Tobě záleží,
co uvidíš, bez ohledu na to, 
kdo si to přivlastňuje.
Všechno je tvoje,
čemu smíš porozumět,
a na tobě záleží,
 jak porozumíš.