14. 12. - Vánoční vycházka (pro rodiče a zájemce)

TOM 1722 Pěšinky a Ostříži
zve rodiče a malé sourozence, přátele oddílu a další lidi dobré vůle na


VÁNOČNÍ VYCHVÁZKU
do novohradeckého lesa

Sejdeme se v sobotu 14.12. 2013 v 15.30 hod. na stanici trolejbusu č. 2, u kostela na Novém Hradci Králové. Kromě sváteční nálady, dobrého oblečení a obuvi s sebou vezměte svíčku a případně baterku.
Menší děti přijdou v doprovodu rodičů.

Za program a bezpečnost
odpovídá vedení TOM 1722
vedoucí: V. Hušková
Pro případné dotazy navštivte sekci KONTAKT